Det vanligaste sättet att tävla i motocross är på en inhägnad bana. Banlängden brukar variera, men är oftast mellan en till två kilometer. Även bredden varierar mellan tre till sex meter. Banorna är gärna kuperade och brukar smälta in i omgivningarna. Olika, för publiken, mer eller mindre effektfulla och spektakulära hopp brukar finnas. Underlaget är oftast grus men även jord eller sand kan förekomma. Tävlingarna körs i heat som är olika långa tidsmässigt beroende på vilken nivå man tävlar på.

Tävlingsklasser och licenser

I Sverige tävlar man i fem olika klasser, MX1, MX2, MX3, MX-Girls och 125 cc. Vilken klass man tävlar i avgörs av motorns volym och om det är en två eller fyrtaktare. Detta gäller inte för klassen MX-Girls där det istället är kön som avgör. I MX-Girlsklassen kör man på samma typ av motorcyklar som i MX1 och MX2. Det finns även fem stycken ungdomsklasser där motorcyklar med mellan femtio och åttiofem kubik körs, utom i klassen MX2 ungdom, där man använder samma cyklar som i den ordinarie MX2-klassen.

Man måste även ha en licens för att kunna tävla. Det kan man skaffa från tolv års ålder. Innan tolv gäller lite andra bestämmelser. Då kan man ha en så kallad guldhjälmslicens som ger en rätt att tävla.

För att kunna få en licens måste man gå igenom en utbildning som brukar anordnas av klubbarna. Har man redan licens för en klass brukar man slippa delar av utbildningen om man söker licens för en annan klass.

Inne eller ute?

Av gammal tradition eller ohejdad vana så är ju motocross en utomhussport. De flesta banor som finns idag är också utomhusbanor av varierande storlek med olika underlag. Men det finns idag även inomhusalternativ. Hittills har man byggt fyra stycken inomhusbanor för motocross. Den största inomhusbanan i Sverige ligger i Tierp. Inomhusåkning har gett upphov till en egen undergren till motocross, nämligen Supercross eller stadioncross, som den också kallas. Banorna blir kortare och snabbare och publiken har oftast överblick över hela banan, vilket gör sporten attraktiv för publiken.

Bara proffs som tävlar?

Precis som i fotboll där inte alla proffs tävlar i Euros är det samma för motorsport. Det är inte bara eliten som får delta i officiella tävlingar. I Sverige finns tävlingar för alla som är intresserade. För barn finns guldhjälmstävlingar och för amatörerna finns något som kallas enklare tävlingar. I de nationella och internationella tävlingarna deltar oftast elitåkarna, där särskilt de internationella tävlingarna har mycket hög status. Man tävlar även inom klubbarna i det som brukar kallas klubbtävlingar.